Hiện nay cứ trước giờ quay thưởng 2 – 3 tiếng thì anh em sẽ thấy những người bán vé số dạo đều hối hả mời chào hơn hoặc đều quay về đại lý xổ số để trả lại những tấm vé còn dư. Tuy nhiên anh em có bao giờ thắc rằng số phận của những tấm vé dư đó sẽ như thế nào không? Chúng sẽ được tiêu hủy thế nào? Xin mời tham khảo những chia sẻ dưới đây.

Vé số bán không hết sẽ tiêu hủy thế nào?

Anh em hãy tham khảo qua về các bước mà toàn bộ các đại lý vé số hiện tại đều tuân theo:

Bước 1: Vô hiệu hóa vé trả lại

Trước khi nộp lại vé bán không hết, đại lý vé số phải lập phiếu kê theo mẫu quy định gồm có nội dung: Ký hiệu loại vé, ngày xổ số, tên của người trả vé và đại lý, số lượng vé trả lại theo từng mệnh giá, ký tên và ghi rõ họ tên vào phiếu kê trả vé.

tiêu hủy vé số

Hai nhân viên Công ty xổ số đang thực hiện cắt góc các vé trả về

Đại lý thực hiện cắt góc vô hiệu hóa toàn bộ vé số trả lại, việc cắt góc phải đạt kích thước của mỗi cạnh tối thiểu là 3cm, vị trí cắt góc ở phía trên, bên phải tờ vé (bên giáp lai của vé). Việc cắt góc phải bảo đảm nguyên tắc không được để vé thuộc diện vô hiệu hóa bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

Bước 2: Thu hồi và kiểm tra

Đại lý xổ số nộp vé bán không hết đã vô hiệu hóa cùng với phiếu kê trả vé cho bộ phận thu hồi của Công ty theo đúng thời gian quy định.

Bộ phận thu hồi có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm 100% vé bán không hết do đại lý trả lại đã được cắt góc, vô hiệu hóa theo đúng quy định, nếu chưa đạt phải yêu cầu cắt góc bổ sung trước khi thu nhận; lập danh sách theo mã số đại lý, cho số thứ tự phiếu kê trả vé và ghi vào bao vé của đại lý.

Bước 3: Kiểm đếm kỹ lưỡng và lập biên bản

Bộ phận kiểm đếm sẽ nhận các bao vé đã ghi số thứ tự để thực hiện kiểm đếm, sau đó ghi số lượng kiểm đếm thực tế vào bao vé để phục vụ kiểm tra, đối chiếu. Trong khi kiểm đếm phải theo dõi để phát hiện, loại bỏ các vé không đúng ngày xổ số, vé photo, vé của các công ty khác… nhằm. bảo đảm việc thu hồi chính xác. Nếu cố tình gian dối, tái phạm nhiều lần sẽ báo cáo lãnh dạo công ty để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Bộ phận kiểm tra sẽ thực hiện đối chiếu số lượng trên phiếu kê trả vé của đại lý với số lượng kiểm đếm thực tế để xác nhận số vé đã thu hồi vào phiếu kê trả vé của đại lý, từ đó làm cơ sở tổng hợp kết quả thu hồi.

Bộ phận tổng hợp sẽ thực hiện tổng hợp lại toàn bộ kết quả thu hồi, kiểm đếm tại trụ sở chính Công ty và các địa điểm do Công ty XSKT các tỉnh, thành được ủy quyền thực hiện (các Công ty XSKT fax kết quả thu hồi về trước giờ xổ số); lập biên bản tổng hợp kết quả thu hồi vé số bán không hết của từng kỳ phát hành, trình đại diện Hội đồng GSXS, tổ chuyên viên giúp việc cho Hồi đồng, đại diện lãnh đạo và phòng nghiệp vụ Công ty XSKT ký tên xác nhận.

Bước 4: Niêm phong, nhập kho và tiêu hủy

Các vé số bán không hết sẽ được cho vô bao, niêm phong (tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong) sau đó được nhập kho để quản lý và lưu trữ theo chế độ quy định; tờ niêm phong phải ghi rõ ngày giờ, có chữ ký của đại diện Hội đồng giám sát và đại diện Công ty XSKT Thành phố.

Để bảo đảm thời gian quy định, vé số bán không hết thu hồi tại trự sở chính Công ty được kiểm đếm bằng cách kiểm tra xác suất kết hợp với kiểm đếm chi tiết.

Toàn bộ quá trình thực hiện từng bước trên đều phải có sự giám sát của tối thiêu một thành viên Hội đồng giám sát, đại diện lãnh đạo Công ty XSKT và tổ chuyên viên cho Hội đồng GSXS.

Lời kết

Hiện tại thì việc tiêu hủy và theo dõi Xổ số Miền Bắc là đơn giản nhất (vì mỗi ngày chỉ quay thưởng một đài). Riêng XSMN, XSMT thì cả số lượng lẫn vé tiêu thụ hằng ngày lẫn tiêu hủy đều khá lớn nên đội ngũ lao động tiêu hủy vé đều rất cực nhọc.